Aalborg Søfarts- og Marine-museum

Bildene er lagt opp i den rekkefølgen de er tatt. Bilder av Springeren (u-båten) og Søbjørnen (marinefartøyet) vil bli lagt ut ved en senere anledning