MF Boknafjord 

Det siste er ett samlebilde, som også ligger på siden til de 2 andre eks.-boknafjordsfergene, Masfjord og Rennesøy