Eide Lift 2 

På vei til Risavika for mudring i forb. med det nye havneutsnittet som er under utbygging: