Fjord Norway 

Fjord norway heter nå Princess of Norway, og bilder av nåværende kan sees her.