La Belle Vie 

Selvbygd husbåt, bygd å eid av en tidligere arbeidskollega fra tiden i kommunen