LN-RRU 

 

Hendelser med denne maskinen involvert (1 kjent hendelse):

9/3-2007: 18-åring med kniv arrestert etter å ha skåret opp flere sikkerhets-belter ombord når maskinen returnerte fra Haugesund til Oslo, rett etter at bildet over ble tatt. Les mer her