MF Rennesøy 

Det siste bildet er ett samlebilde, som også finnes på sidene til de 2 andre eks. Boknafjord-ferjene, Boknafjord og Masfjord