Storbrannen i Haugesund, 18/4-07 

To gutter på 13 og 14 år, hadde rømt fra en barneverns-institusjon. De hadde funnet ut at de skulle ta båten til Bergen, å mens de gikk å ventet på den, tente de på papp å papir div. steder, men helt nord i Smeasundet gikk det altså helt galt. 2 verneverdige bygg brant ned til grunnen, mens Vico-bygget, som man ser, fikk store skader